Podłączenie do wentylacji

 Cząsteczki wody z mokrych przedmiotów pod wpływem procesu ewaporacji (parowania) zostają wyrzucone wraz z ciepłym powietrzem na zewnątrz komory górnym kominem wentylacyjnym. 
Może to wpływać na temperaturę oraz wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Dlatego tego typu urządzenia zazwyczaj instaluje się w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub bezpośrednio pod okapem podłączonym do wentylacji. 
 

 

 

 
Podczas projektowania serii TORRID jednym z głównych założeń była możliwość podłączenia urządzenia bezpośrednio do wentylacji.  
  
Jest to kolejna cecha, wyróżniająca urządzenie na tle konkurencji.
 
Gorące powietrze z komory wędruje bezpośrednio do ciągu wentylacyjnego zapewniając:
 
  
 

Bezpieczeństwo:

 W przypadku suszenia artykułów, z których pod wpływem temperatury mogą wydobywać się 

niebezpieczne związki oraz nieprzyjemne zapachy. 


urzadzenie suszace wentylacja torrid suszarka laboratoryjna

Urzadzenie suszace wentylacja suszarka torrida

 

 

 

 

 

  

 Komfort:

Poprzez ograniczenie efektu nagrzewania i zawilgocenia pomieszczenia.
 
 
 
 

 

 

 W zależności od preferencji klienta przyłączenie do wentylacji wykonuje się z rur ocynkowanych o średnicy 100mm, bądź ocynkowanych izolowanych ograniczających oddawanie ciepła z instalacji do otoczenia.