Sterowanie PID

PID- zaawansowany algorytm sterowania temperaturą.

 

 

Urządzenia w wersji 3720PT/3720PTC wyposażone są w nowoczesny sterownik PID optymalizujący proces grzania.

 

Posiada on wewnętrzny algorytm zapisany w pamięci urządzenia uzależniający dobór chwilowej mocy grzewczej od szeregu parametrów, mających istotny wpływ na sposób zmiany temperatury w objętości komory roboczej co bezapelacyjnie przekłada się na zwiększenie dokładności sterowania, kontrolę oraz stabilność temperatury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulator na podstawie porównania temperatury zadanej, aktualnej oraz na podstawie parametrów układu- między innymi pojemności i bezwładności cieplnej wsadu, prędkości zmian temperatury oraz różnicy pomiędzy temperaturą aktualną a zadaną steruje elementem grzejnym poprzez impulsowe uruchamianie wyjścia sterującego.

 

Sterowanie to zapewnia szybkie dochodzenie do temperatury zadanej bez możliwości niebezpiecznego jej przekroczenia.