System DFF AirFLOW™

System DFF AirFLOW™ 

 

DFF AirFLOW™ to rozwiązanie, które wyróżnia serię TORRID od standardowych suszarek laboratoryjnych.

Nowatorska konstrukcja komory roboczej suszarek z wymuszonym obiegiem powietrza polegająca na odpowiednim usytuowaniu kominów wentylacyjnych względem wydajnego wentylatora pełniącego funkcję mieszająco-wywiewną. 

DFF AirFLOW™ pozwala na osiągnięcię nawet 120/h wymian powietrza w komorze, skutecznie skracając czas suszenia w stosunku do konkurencyjnych urządzeń.

 

 

Zasada działania: 

 

Podczas cyklu pracy urządzenia element grzejny ogrzewa powietrze w komorze. Wentylator miesza powietrze zapewniając jego równomierną temperaturę. W komorze zachodzi proces parowania (ewaporacji) cząsteczek wody znajdujących się na powierzchni ogrzewanych przedmiotów. Cząsteczki wody parują zwiększając wilgotność powietrza w komorze. Wentylator oprócz mieszania powietrza w komorze „wyrzuca” część wilgotnego powietrza na zewnątrz górnym kominem wentylacyjnym. Wytwarza się podciśnienie powodujące zassanie powietrza dolnym kominem wentylacyjnym z zewnątrz urządzenia o znacznie mniejszej wilgotności powodując zwiększenie szybkości procesu suszenia.

 

Regulacja procesu odbywa się poprzez odpowiednie ustawienie zasuwy dolnego komina wentylacyjnego.

 

 

Zasada działania jest chroniona przez URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Prawem Ochronnym NR 73093.

 

Świadectwo ochronne