Wyjaławianie

Urządzenia serii TORRID dzięki swojej konstrukcji oraz maksymalnej temperaturze pracy 200°C, przy zachowaniu odpowiednich procedur, mogą zapewnić warunki sprzyjające wyjaławianiu artykułów !

 


 

"Suche gorące powietrze powoduje utlenianie, a co za tym idzie inaktywację i degradację składników komórkowych drobnoustrojów. 

 

Wyjaławianie suchym gorącym powietrzem prowadzi się w sterylizatorach powietrznych, zwanych równierz suszarkami,  stosując temperatury 160-200 °C utrzymywane w czasie od kilnkunastu minut do dwóch godzin. Najczęściej wyjaława się w temp. 160oC przez 60 min. lub 180oC przez 15 min. Warunki sterylizacji zależą w głównej mierze od wyjaławianego materiału i jego wytrzymałości termicznej. Ta metoda jest zalecana do materiałów, które ze względu na swoją strukturę nie mogą zostać poddane wysokiemu ciśnieniu przy sterylizacji parowej. Materiał powinien być suchy, czysty i zabezpieczony przed ponownym skażeniem, na przykład za pomocą termoodpornej folii z tworzywa sztucznego oraz ułożony tak, by nie utrudniać dostępu gorącego powietrza. 

Aby materiał został wyjałowiony, suche gorące powietrze musi przeniknąć do jego wnętrza – czas potrzebny na zajście tego procesu nazywany jest czasem przenikania. Gdy materiał osiągnie odpowiednią temperaturę, rozpoczyna się czas utrzymywania, będący właściwym procesem sterylizacji."